หน้าแรก

เว็บสวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม www.suadmonnetwork.com เว็บไซต์สำหรับผู้ที่ชอบการสวดมนต์ รวบรวมบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธี มีบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ให้เลือกรับฟังและสวดตาม เหมาะสำหรับผู้ที่หัดสวดมนต์ ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจทั่วไป แบ่งเสียงสวดมนต์เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ทั้งเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น มีทั้งแบบแปลและไม่แปล เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร 7 ตำนาน และ 12 ตำนาน เสียงสวดมนต์ประจำวันเกิดและบทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสียงสวดพระอธิธัมมัตถสังคหะ เสียงสวดพระสะหัสสะนัย เสียงสวดในงานบำเพ็ญกุศล หรือเสียงสวดมนต์ที่ใช้ในงานศพ เช่น เสียงสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เสียงสวดมาติกา เสียงสวดธรรมนิยามสูตร สำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชก็มีเสียงสอนขานนาคให้รับฟัง นอกจากนี้ยังมีเสียงเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรีให้รับฟังเพื่อการผ่อนคลาย หรือจะฟังเสียงคำอาราธนาต่างๆ เช่นเสียงอาราธนาและรับศีล 5 ศีล 8 อุโบสถศีล เสียงพระสวดให้พรในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเสียงสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ พร้อมบทสวดมนต์ให้เลือกฟังเลือกสวดอีกมากมาย ท่านสามารถรับไปรับฟังเสียงสวดมนต์ทั้งหมดได้ที่ “สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม”

ฟังเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น | เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ | เสียงสวดมนต์ประจำวันเกิด | เสียงสวดสังคหะ หัสสะนัย | เสียงสวดในงานบำเพ็ญกุศล | เสียงสอนขานนาค | เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี | เสียงอนุโมทนาและพรพระ | เสียงสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ

บอร์ด